Moderna förvaringslösningar skräddarsydda för Konstuniversitetets lokaler

Konstuniversitetets huvudbyggnad, Mylly, är en ny byggnad vid Sörnäs strandpromenad där undervisningen påbörjades hösten 2021.

Punta levererade förvaringslösningarna till Konstuniversitetets nybygge, Mylly, på Sörnäs campus som slutfördes våren 2021. Den nya byggnaden Mylly, som planerades av JKMM Arkkitehdit, ligger bredvid Teaterhögskolan och används inte bara av bildkonstelever, utan även av eleverna inom ljus- och ljuddesign samt scenografi inom scenkonst. Den nya byggnaden fick namnet Mylly efter Helsingfors Kvarn som tidigare låg på platsen.

Källa: Uniarts Konstuniversitet

Puntas fackskåp- och skåplösningar med eleganta RFID-lås skräddarsyddes för att passa de moderna industriella utrymmena. Mattsvart strukturfärg färdigställer möbelytan för att passa in i dess arkitektoniska miljö. Mylly förenar tomtens gamla industrifastigheter med modern arkitektur. Det främsta målet när man planerade helheten har varit att skapa lokaler som motsvarar användarnas, dvs. konststuderandenas och -lärarnas, behov. Resultatet är en anpassningsbar och flexibel helhet av utrymmen som visar såväl konstskapandets processartade karaktär som kvarterets industrihistoria. Fackskåpen och klädskåpen dimensionerades för att möta elevernas och personalens förvaringsbehov. Puntas möbler placerades både i våningarnas lobbyområden för att användas av eleverna samt i personalutrymmen för att tillhandahålla välbehövligt förvaringsutrymme för lärare. Totalt levererades nästan 500 fack- och klädskåp till Konstuniversitetet.

För att möta behoven i dagens hektiska vardag installerades PUNTA distributionsautomater vid Konstuniversitetet och Teaterhögskolan för att underlätta lån av utrustning. Konstuniversitetets distributionsautomater placerades i anslutning till utrustningsuthyrningen och Teateruniversitetets automat finns i lobbyutrymmet, nära bibliotekets entré.

Även Konstuniversitetets Bildkonstakademis galleriverksamhet flyttas till den nya byggnaden. De nästan 750 kvadratmeter stora, höga och ljusa utställningslokalerna ligger på gatuplan vid Sörnäs strandväg. I och med det nya campuset håller en betydande kulturkoncentration på att utvecklas i Sörnäs.

Bekanta dig med Puntas fack- och klädskåp samt våra distributionslösningar:

PUNTA klädskåp
PUNTA fackskåp
Punta Smarta leveranslösningar

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.