Punta Oy

HUS, Barnkliniken

Barnkliniken, HUS är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts sjukhus.

Kliniken tillhör Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HYKS) sjukvårdsområde och ligger i Mejlans, Helsingfors. År 1946 fick sjukhuset sina nuvarande lokaler. Barnkliniken har byggts ut i två etapper: 1986 färdigställdes poliklinikens tillbyggnad och E-vingen. 2010 stod den nya byggnaden klar med intensivvårdsavdelning, anestesi- och operationsavdelning samt magnetröntgenavdelning.

PUNTA förvaringslösningar
VKL klädskåp
Rörliga hyllor

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.