Search
Close this search box.
Punta Oy

Tjänster

Monteringstjänster

Monteringsarbeten enligt din önskan

Ändamålsenligt och professionellt utförda monteringsarbeten underlättar din anskaffning och förlänger skåpens livslängd. Med skåp som monterats korrekt får du maximal nytta av dem och användarkomforten ligger på en hög nivå.

Vår monteringstjänst sköter alla typer av monteringsuppgifter enligt ett överenskommet tidsschema – i den utsträckning du önskar, hela vägen till nyckelfärdiga lösningar.

Installatörerna utför
arbetet åt dig

Förberedelse

Förberedelse: mätbesök på monteringsplatsen och objektkartläggningar för att stödja rätt val av möbler

Leverans- och monteringsdesign

schemaläggning, minimering av eventuella störningar från monteringsarbeten

Skydd

skydd av ytorna på monteringsplatsen under förflyttning av skåpen

Bärarbeten

skåpen bärs på plats

Montering

montering av skåp med beaktande av särskilda behov och lösningar

Städning

Borttagning av förpackningsmaterial och skräp för återvinning

Vår monteringstjänst är
tillgänglig i hela Finland.

Gör ditt arbete enklare och
beställ monteringstjänsten!

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.