Search
Close this search box.
Punta Oy

Whistleblowing

Anmälningskanal för visselblåsare

Justitieministeriet har tillsammans med arbets- och näringsministeriet berett lagen om skydd för visselblåsare för att införliva EU:s visselblåsardirektiv. Denna kallas vanligtvis för anmälningskanal för visselblåsare. Via kanalen kan både organisationens egen personal och personer från intressentgrupper konfidentiellt rapportera om kränkningar eller misstankar om dem.

Anmälningarna ska göras i god tro. Kanalen är inte avsedd för att till exempel ge kund- eller leverantörsåterkoppling relaterad till fakturering eller avtalsvillkor. Att medvetet göra en falsk anmälan kan leda till rättsliga konsekvenser.

För att garantera konfidentialitet tillhandahålls kanalen av en extern tjänsteleverantör. Systemet är krypterat och lösenordskyddat. När anmälan skickats får anmälaren ett anonymt användarnamn med vilket hen kan logga in på tjänsten och kommunicera med personerna som behandlar visselblåsaranmälningar. Du kan följa handläggningen av din anmälan och vid behov lämna tilläggsuppgifter genom att logga in med det användarnamn du fått. Anmälningar som skickas i tjänsten kan endast läsas av angivna personer. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt.

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.