Search
Close this search box.
Punta Oy

Hållbarhet

Hållbarhet är hörnstenen i vår verksamhet

Hållbarhet är en nyckelkomponent i Puntas affärsstrategi. Vi tror att hela framgången för vårt företag beror på vår övergripande strategi för hållbarhet. För vår del vill vi minska belastningen på miljön, människorna och samhället. Vår målsättning är att utveckla våra processer till ännu effektivare och därmed minska energikonsumtionen och miljöbelastningen.

Vårt ansvar bygger på:

MILJÖANSVAR

• Miljöskydd
• Energieffektivitet
• Avfallshantering och återvinning
• Miljöriskhantering och
minimering av påverkan

SOCIALT ANSVAR

• Rättigheter och skyldigheter för anställda
• Arbetarsäkerhet och välbefinnande
• Hållbar utveckling av företaget
• Utövar ansvarsfull produktion och affärer

FINANSIELLT ANSVAR

• God förvaltning, vi följer
finska lagar och förordningar
• Överensstämmelse med miljöstandarder
• Ansvarsfull och etisk marknadsföring

MILJÖANSVAR

Miljöansvaret sträcker sig över hela vår verksamhet och vårt miljöarbete påverkar våra kunder, vår personal och det omgivande samhället. Vi vill göra konkreta miljöåtgärder, vars påverkan är synlig i vårt dagliga arbete och i vardagen. Åtgärderna kan vara små eller stora, mycket olika, men de går alla i samma riktning:

  • Hantering av energiförbrukning och användning av grönare energi, gynnande av LED-belysning.
  • Logistiska lösningar, minimala förflyttningar i produktionen, undvikande av halvfulla laster.
  • Investeringar, tillbyggnader och renoveringar sker på ett miljövänligt sätt.
  • Minskning av avfall, sortering och återvinning.

Vi spelar en nyckelroll i att förse våra kunder med möbler och lösningar som stödjer hållbar utveckling. Vi svarar på kundernas behov med produkter och tjänster som tar hänsyn till hela deras livscykel. Våra högklassiga produkter är kraftiga och hållbara. De kan återvinnas till nya användare eller i slutet av deras livscykel kan deras material utnyttjas.

Vår målsättning är att utveckla våra processer till ännu effektivare och därmed minska energikonsumtionen och miljöbelastningen.

SOCIALT ANSVAR

Vi vill vara en uppskattad och eftertraktad arbetsgivare. Vi känner ansvar för människor och tar hänsyn till dem i vår arbetsgemenskap som jämlika individer. Genom att investera i vår personals arbetssäkerhet och välbefinnande förebygger vi olycksfall i arbetet. Vi utbildar oss i nya arbetsfärdigheter och bästa praxis inom arbetarskydd

FINANSIELLT ANSVAR

Grunden för vårt ekonomiska ansvar är att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som de behöver. Vi utvecklar våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt med användbarhet och hållbarhet som första prioritet, något som krävs i dag.

Ansvarsskyldighet är en framgångsfaktor som skapar bättre kundupplevelser, idéer, tillväxt och produktivitet i vår verksamhet.
Vi agerar ansvarsfullt i enlighet med lagar, avtal och praxis samt betalar skatt i Finland.

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.