Search
Close this search box.

Vastuullisuus

Vastuullisuus
toiminnan ytimessä

Vastuullisuus on keskeinen osa Punnan liiketoimintastrategiaa. Koemme, että yhtiön menestys riippuu siitä, miten vastuullisesti yritys kokonaisuudessaan toimii. Haluamme omalta osaltamme vähentää ympäristölle, ihmisiin ja yhteiskunnalle kohdistuvaa kuormitusta. Tavoitteenamme on kehittää prosessejamme tehokkaammiksi ja siten pienentää energiankulutusta ja ympäristön kuormitusta.

Vastuullisuutemme perustuu:

YMPÄRISTÖVASTUU

• Ympäristönsuojelu
• Energiatehokkuus
• Jätehuolto ja kierrätys
• Ympäristöriskien hallinta ja
vaikutusten minimointi

SOSIAALINEN VASTUU

• Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet
• Työturvallisuus ja hyvinvointi
• Yrityksen kestävä kehitys
• Vastuullisen tuotannon ja liiketoiminnan harjoittaminen

TALOUDELLINEN VASTUU

• Hyvä hallintotapa, noudatamme
Suomen lakeja ja asetuksia
• Ympäristönormien noudattaminen
• Vastuullinen ja eettinen markkinointi

YMPÄRISTÖVASTUU

Ympäristövastuu ulottuu koko toimintaamme ja ympäristöasioista huolehtiminen koskettaa niin asiakkaitamme, henkilöstöämme kuin ympäröivää yhteiskuntaakin. Haluamme tehdä konkreettisia ympäristötekoja, joiden vaikutus näkyy päivittäisessä työssä ja arjessa. Teot voivat olla pieniä tai suuria, hyvin monenlaisia, mutta ne vievät samaan suuntaan:

  • Energiankäytön hallinta ja vihreämmän energian käyttö, LED-valaistuksen suosiminen.
  • Logistiset ratkaisut, mahdollisimman vähän siirtoja tuotannossa, vajaiden kuormien välttäminen.
  • Investoinnit, laajennukset ja saneeraukset toteutetaan ympäristöystävällisesti.
  • Jätteiden vähentäminen, lajittelu ja kierrätys.

Olemme avainasemassa tarjoamassa asiakkaillemme kestävää kehitystä tukevia kalusteita ja ratkaisuja. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tuotteilla ja palveluilla, jotka ottavat huomioon niiden koko elinkaaren. Laadukkaat tuotteemme ovat lujia ja ne ovat kestäviä. Ne voidaan kierrättää uusille käyttäjille tai elinkaaren päättyessä niiden materiaali voidaan hyödyntää.

Tavoitteenamme on kehittää prosessejamme tehokkaammiksi ja siten pienentää energiankulutusta ja ympäristön kuormitusta.

SOSIAALINEN VASTUU

Haluamme olla arvostettu ja haluttu työnantaja. Tunnemme vastuuta ihmisistä ja otamme heidät työyhteisössämme huomioon tasa-arvoisina yksilöinä. Henkilökunnan työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin panostamalla ehkäisemme työtapaturmia. Koulutamme uusiin työtaitoihin sekä työturvallisuuden parhaisiin käytäntöihin.

TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudellisen vastuumme perusta on tarjota asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, joille on tarvetta. Kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme vastuullisesti käytettävyys ja kestävyys edellä, nykyajan vaatimalla tavalla.

Vastuullisuus on menestystekijä, joka  luo toimintaamme parempia asiakaskokemuksia, ideoita, kasvua ja tuottavuutta.
Toimimme vastuullisesti lakeja, sopimuksia ja käytäntöjä noudattaen, maksamme veromme Suomeen.

Kokonaisvaltaista palvelua avaimet
käteen periaatteella

Palveluihimme kuuluvat asennus-, huolto- ja kierrätyspalvelut sekä leasing-rahoitus ja tuki arkkitehdeille ja suunnittelutoimistoille. Tarjoamme sinulle kattavan palvelukokonaisuuden, josta voit valita kohteeseesi parhaiten sopivan paketin.