Search
Close this search box.
Punta Oy

Punta Oy

Datasäkerhetspolicy

Datasäkerhetspolicy

DATASKYDDSBESKRIVNING OCH KAKOR

Personuppgiftslagen (523/99), 10 §

Registeransvarig
PUNTA OY
Teollisuustie 2
FI-25460 Kisko

FO-nummer: 0494686-4

Registeransvariges e-postadress: info@punta.fi
Registeransvariges telefonnummer: +358 (0)2 7221 321

Personuppgifter – Integritetsskydd
Syftet med nedanstående information är att ge dig som kund information om vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats och i vårt företag (Punta Oy) och hur dessa uppgifter används. Din integritet är viktig för Punta Oy och vi följer alla tillämpliga bestämmelser om skydd av privatlivet, däribland personuppgiftslagen och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Samtycke
Observera att vissa personuppgifter behandlas med stöd av samtycke. Genom att acceptera kakor på webbplatsen samtycker du till insamling av användaruppgifter för användaranalys.

Insamlade personuppgifter
Punta Oy samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig som kund hos Punta Oy. Registrering sker när du beställer våra produkter, i samband med att dina kunduppgifter skapas. Grunden för uppgiftsinsamlingen är Punta Oy:s berättigade intresse av att hantera kundrelationen. Vi samlar också in information om hur du använder vår webbplats med hjälp av kakor. Punta Oy samlar in och behandlar bl.a. följande uppgifter i kundrelationen: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Hur Punta Oy använder dina personuppgifter och vem som kan använda dem?
Punta Oy använder insamlade personuppgifter för att sköta kundrelationen och för att leverera de produkter du köper från Punta Oy. Punta Oy samlar in uppgifter för att vi ska kunna erbjuda våra kunder relevanta erbjudanden som passar deras intressen. Dessutom används informationen för att säkerställa en bra kundupplevelse på vår webbplats www.punta.fi

Punta Oy är registeransvarig för de behandlade kundspecifika personuppgifterna. Punta Oy säljer eller överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. Punta Oy kan använda underleverantörer och samarbetspartner för att behandla och lagra personuppgifter.

För några av de tjänster vi säljer vidare kan vi även agera som personuppgiftsbiträde på kundens begäran. I dessa fall avtalar man alltid om de personuppgifter som ska behandlas och den relaterade behandlingen i ett separat licensavtal mellan Punta Oy och kunden.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Uppgifterna överförs inte utanför ramen för Punta Oy:s eller dess återförsäljares tjänster.

Behandlingen av personuppgifter görs antingen för att fullgöra ett avtal, för ett separat licensavtal för en produkt som säljs vidare, på grundval av samtycke (som vid marknadsföring eller i nyhetsbrev), eller för att uppfylla Punta Oy:s lagliga skyldigheter.

Personuppgifterna lagras så länge som personuppgifterna behövs för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Personuppgifter som relaterar till uppfyllandet av Punta Oy:s lagliga skyldigheter kommer att raderas när de lagliga skyldigheterna har uppfyllts.

Kontakta oss
Om du har ytterligare frågor om de personuppgifter som Punta Oy behandlar eller om du vill radera dem, kan du kontakta oss via e-post: info@punta.fi eller per telefon: +358 (0)2 7221 321

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.