Search
Close this search box.
Punta Oy

Produkter

System

Med PUNTA-systemet ökar du ditt företags effektivitet och produktivitet

Våra system erbjuder företag och partner en färdig, och mer flexibel och anpassningsbar lösning för såväl intelligenta distributions- och förvaringslösningar som processhantering. Vi ökar din företagsverksamhets effektivitet och produktivitet med en modulär helhet eller en individuellt skräddarsydd lösning. Utnyttja vår expertis och vårt kunnande när du vill integrera och distribuera intelligenta distributions-, förvarings- och låsningssystem. Oavsett om du behöver en eller tusentals moduler.

Vi erbjuder

Vi erbjuder

IT-tjänster

Experter till
ditt förfogande

Modern digitalisering
för vardagliga utmaningar

Snabbt, flexibelt
och aktivt stöd

Systemhantering

SaaS

programvaran
som en tjänst

Säkerhet

Höga säkerhetsstandarder
GDPR-kompatibel

Anslutningar

Nb-IoT / LTE
2.4/5GHz WLAN
Ethernet / LAN

Stöd

Övervakning 24/7, service
på plats, flexibla larm

P

PUNTA

Affärs-, lösnings- och teknikpartnerskap

Distributionslösningar
Läroanstalter

Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

IT-konsumentvaror kan hämtas självständigt vilket innebär att exempelvis HDMI-kablar alltid finns tillgängliga

Arbetet i lobbyn blir enklare med hjälp en intern postutdelningslösning. Personalen i lobbyn kan sortera posten i fack så att mottagaren inte behöver gå och fråga efter den utan hen får ett meddelande när posten kan hämtas.

Distributionslösningar
Kontor

Arbetet effektiviseras och underlättas när förnödenheter och utrustningar finns i lager

Det är enkelt att ersätta trasiga IT-enheter

Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

IT-konsumentvaror kan hämtas självständigt vilket innebär att exempelvis HDMI-kablar alltid finns tillgängliga

Arbetet i lobbyn blir enklare med hjälp en intern postutdelnings-lösning. Personalen i lobbyn kan sortera posten i fack så att mottagaren inte behöver gå och fråga efter den utan hen får ett meddelande när posten kan hämtas.

Med matförvarings-lösningen kan luncherna beställas centralt och kunden får ett meddelande när lunchen kan hämtas

Med matförvarings-lösningen kan du beställa en matkasse färdigt till kontoret som du kan ta med dig när arbetsdagen är slut

Sammantaget erbjuder alla dessa lösningar den bredaste Smart Workplace-lösningen på marknaden, och de kan integreras med andra intelligenta leverans-lösningar som Empathic Building och liknande.

Distributionslösningar
Detaljhandel

Det går säkert och snabbt att hämta livsmedelsbeställningar utan mänsklig kontakt. Automaten kan fyllas vid en tidpunkt som är bäst lämpad för personalen och hämtningssituationen återanställer inte personal igen

Hämtning av matbutikens beställningar från automat 24/7. Kalla varor från kylfacket, frysta varor från frysen och färskt bröd, bananer m.m. från rumstemperaturfacket. Varorna lagras omedelbart i rätt lagringstemperaturer vilket garanterar bästa kvalitet.

I containerlösningar kan containrar placeras på lämpliga passager och upphämtningsställen, så att upphämtningstrafiken inte stör övrig verksamhet.

Distributionen av gasol kan också utföras med samma lösning, i vilket fall den också kan utföras som självbetjäning för kunden.

Oberoende kyl- och fryslösningar möjliggör byggandet av ett nätverk av upphämtningsställen vid trafikplatser, så att kunderna enkelt kan hämta sina beställningar längs sina egna rutter.

Distributionslösningar
Industri

Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

Industriella konsumtionsvaror kan hämtas självständigt och konsumtionen övervakas

Leveransen av varor inom företaget är effektiv, oberoende och spårbar.

Distributionslösningar
Hälso- och sjukvård

Arbetet effektiviseras och underlättas när förnödenheter och utrustningar finns i lager

Det är enkelt att ersätta trasiga IT-enheter

Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

IT-konsumentvaror kan hämtas självständigt vilket innebär att exempelvis HDMI-kablar alltid finns tillgängliga.

Arbetet i lobbyn blir enklare med hjälp en intern postutdelningslösning. Personalen i lobbyn kan sortera posten i fack så att mottagaren inte behöver gå och fråga efter den utan hen får ett meddelande när posten kan hämtas.

Med matförvaringslösningen kan luncherna beställas centralt och kunden får ett meddelande när lunchen kan hämtas. Oavsett om det är varm eller kall lunch. Således transporteras inte matleveransleveranserna fram och tillbaka i onödan på sjukhuset, utan det finns en utsedd plats där maten beställs och tas.

Med matförvaringslösningen kan du beställa en matkasse direkt till kontoret som du kan ta med dig när arbetsdagen är slut

Sammantaget erbjuder alla dessa lösningar den bredaste Smart Workplace-lösningen på marknaden, och de kan integreras med andra intelligenta leveranslösningar som Empathic Building och liknande.

Distributionen av vårdprodukter kan automatiseras till självbetjäning 24/7, så att kunden själv kan hämta ut sina vårdprodukter vid en tidpunkt som passar honom eller henne. Lösningen frigör personalens arbetstid när flera beställningar kan sättas på hyllan i automaten samtidigt och på ett patientsäkert sätt

Med hjälp av lösningen hålls de temperaturkontrollerade medicinerna i ordning och man kan föra balansjournaler och register över vem som besökt skåpet när och vad de har gjort.

Distributionslösningar
Logistik

Enkel försändelse och
kvittering av hämtning

Facken kan integreras i
företagets egna system.

När paketet har hämtats är facket omedelbart tillgängligt för nästa leverans.

Det är möjligt att dela facken
med olika varumärken.

Distributionslösningar
Framtida distributionslösningar

Smart City

Smart Hospital

Smart Workplace

Kvartersautomat

Automatiskt skåp för stadskvarter

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.