Search
Close this search box.
Punta Oy

Produkter

Punta Core Systemen

Med ett system från PUNTA förbättrar du företagets effektivitet och produktivitet

Vårt system erbjuder företag och samarbetspartner en färdig, flexibel och anpassningsbar lösning för smart distribution och förvaring samt processhantering.

Med en modulär helhet eller individuellt skräddarsydd lösning förbättrar vi företagets effektivitet och produktivitet. Utnyttja våra kunskaper och vår expertis vid integreringen och implementeringen av smarta distributions-, förvarings- och låssystem. Oavsett om ni behöver en eller tusentals moduler.

Vi kan automatisera utlämningsställen av alla storlekar, former och temperaturer

E-handeln har förändrats människornas köpvanor permanent. Företagen måste hänga med i den föränderliga efterfrågan. Att lägga till utlämning till servicen som butiken erbjuder är ett värdefullt sätt att öka onlineförsäljningen och locka till sig kunder. Utlämningslösningarna passar kundens vardag bättre än vad hemtransport gör.

”De flesta av våra kunder väljer utlämning, och i och med att pandemin lättar kommer det säkert att få en ännu större roll.”

Jarkko Kyttänen, S-Ryhmä

UTLÄMNINGSSTÄLLET KAN VARA AUTOMATISERAT, BEMANNAT ELLER BÅDE OCH

ZeeMachine -
automatiserat utlämningsställe

En automatiserad utlämningsautomat erbjuder butiken möjlighet att förbättra kundupplevelsen och utöka affärsverksamheten utanför öppettiderna och butikslokalerna.

För företag och husbolag förbättrar den temperaturkontrollerade utlämningsautomaten lokalens funktion och gör den mer attraktiv.

ZeeLive -
serviceutlämningsställe

Ett serviceutlämningsställe är ett kundserviceställe där kunden kan hämta ut sin onlineprodukt från en kundservicemedarbetare.

Serviceutlämningsstället baseras på molntjänsten ZeeLive, som möjliggör en effektiv organisering av utlämningstjänsten och kundkommunikationen.

AUTOMATISERADE UTLÄMNINGSSTÄLLEN

Med ett automatiserat utlämningsställe kan man utöka butikens affärsverksamhet på ett sätt som passar kundens vardag. Genom att placera den automatiserade utlämningsautomaten intill butiken kan kunderna hämta sina varor utanför öppettiderna.

ZeeVending kan anslutas till alla automatiserade skåp så att köparen aldrig behöver förbinda sig till en leverantör. Vid behov kan man upphandla leverantören.
En modulbaserad lösning kan köpas i delar. Man kan börja med ett bassystem och vid behov utöka det till serviceutlämning.

Utlämning är ett effektivt sätt för kunderna att handla som passar deras vardag. 58 procent av S-Gruppens kunder väljer utlämning istället för hemleverans.

01

Kunden gör en beställning online och väljer utlämningstid.

02

Butikspersonalen plockar beställningen och lägger den i skåpet.

03

När beställningen är i skåpet skickar systemet en utlämningskod och anvisningar till kunden.

04

Kunden hämtar ut beställningen genom att mata in utlämningskoden i automaten. Användargränssnittet och ljus i automaten guidar kunden till rätt skåp.

05

När kunden har hämtat sin beställning och stängt skåpet markerar systemet beställningen som hämtad.

ANVÄNDNING AV DET AUTOMATISERADE UTLÄMNINGSSTÄLLET UR KUNDENS SYNVINKEL

EXTRAMODULER FÖR AUTOMATISERAD UTLÄMNING

ZeeMobile - Mobilgränssnitt för butiken

En automatiserad utlämningsautomat erbjuder butiken möjlighet att förbättra kundupplevelsen och utöka affärsverksamheten utanför öppettiderna och butikslokalerna.

För företag och husbolag förbättrar den temperaturkontrollerade utlämningsautomaten lokalens funktion och gör den mer attraktiv.

Molntjänsten ZeeStaff – för effektivare kundservice

Man bör även hantera enstaka automatiserade utlämningsställen via en centraliserad molntjänst. Genom att hantera flera skåp centralt kan man arbeta mycket effektivare. Informationen om utlämningarna skickas automatiskt till skåpen, och personalen som sköter dem får en uppdaterad bild av utlämningarnas status och historik. Vid behov kan man förlänga utlämningstiden eller öppna skåpen på distans via tjänsten.

ZeePad – inloggningsverktyg

Men den enkla knappsatsen kan kunden logga in sig till utlämningsstället. Knappsatsen kan placeras på ett lämpligt ställe på utsidan, och man kan öppna en bom eller automatisk dörr genom att mata in koden.

Serviceutlämningsställen

Ett serviceutlämningsställe är ett kundserviceställe där kunden kan hämta ut sin onlineprodukt från en kundservicemedarbetare. ZeeLive-systemet kommunicerar med kunden och talar om när beställningen kan hämtas ut. Kunden kan meddela sin ankomsttid genom systemet så att kundservicemedarbetaren kan organisera utlämningslogistiken på ett effektivt sätt.

ZeeLive – molntjänst för utlämningsstället

Med ZeeLive-verktygen kan man bygga upp ett utlämningsställe utan någon startinvestering. Systemet kan användas för att ersätta krånglig manuell utlämning. Webbtjänsten ZeeLive ger kundservicemedarbetarna en översikt över kommande beställningar. Systemet ber kunden att anmäla sin ankomst så att man kan hämta produkterna från lagret innan och på så sätt optimera logistiken.

EXTRAMODULER FÖR SERVICEUTLÄMNINGSSTÄLLEN

ZeeLive utlämningsterminal
– snabbvy för kundservice

En fast terminal där kundservicemedarbetaren får en aktuell bild av kommande utlämningar och snabbt kan utföra de viktigaste utlämningsåtgärderna.

Etikettskrivare
– för effektivare logistik

Att hämta produkterna från lagret är ett av de områden inom utlämning som är viktigast att optimera. En lättläst etikettskrivare med viktig information och taggar möjliggör en effektiv hämtning av produkter från lagret och enkel lagerhantering. Framför allt minskar det personalens arbetsbelastning och risken för mänskliga fel.

ZeePad -
inloggningsverktyg

Men den enkla knappsatsen kan kunden logga in sig till utlämningsstället. Knappsatsen kan placeras på ett lämpligt ställe på utsidan, och man kan öppna en bom eller automatisk dörr genom att mata in koden.

Informationsskärm
– för att skapa en översikt

Personalen bör kunna se kommande utlämningar genom att slänga en blick på informationsskärmen. Installation av skärmen på en lämplig plats vid utlämningsstället ingår i priset för skärmen.

Våra lösningar används brett

Våra utlämningslösningar möjliggör tiotusentals utlämningar i veckan. Videon visualiserar användningsdata en normal måndag för hela utlämningsnätverket som Core Factory möjliggjort.

I animationen representerar spelpjäserna en kund och kulorna en beställning.

Fallstudie – S-Gruppen

Core Factory har producerat intelligensen, användargränssnittet och molntjänsterna för S-Gruppens största nätverk av temperaturkontrollerade utlämningsautomater.

Lösningen uppfyller de höga kraven på livsmedelssäkerhet, pålitlighet och kostnadseffektivitet.

ARTIFICIELL INTELLIGENS ANALYSERAR ANORDNINGAR OFÖRTRÖTTLIGT OCH RAPPORTERAR AVVIKELSER

Krispi är det enda AI-assisterade verktyget för övervakning av kylanordningar på marknaden som synliggör de viktigaste avvikelserna och observationerna i anslutning till anordningarnas funktion.

Det är som att ha tusentals utbildade analytiker som följer alla dina kylanordningar dygnet runt och ger en uppdaterad, centraliserad och praktisk rapport som stöd för beslutsfattandet. Det möjliggör produktsäkerhet av hög kvalitet, betydande energibesparingar och optimerat underhåll.

Krispi är kompatibelt med de flesta kylsystemen och fler kompatibiliteter kan läggas till vid behov.

Med Krispi kan du

 • Undvika svinn och försämrad livsmedelssäkerhet till följd av haveri och för höga temperaturer.

 • Uppfylla övervakningskraven enligt HACCP-standarden med minimalt arbete.

 • Effektivisera underhållet och minska antalet extrabesök. Identifiera behoven av att optimera kylanordningarna och spara upp till tiotals procent i energikostnader.
 • Krispi övervakar alla HOK-Elantos livsmedelsbutiker

  Core Factory Oy har utvecklat Krispi-lösningen i nära samarbete med de bästa kylexperterna i livsmedelsbranschen.

  Illustrativt användargränssnitt

  Molntjänsten Krispi används i webbläsaren och visar status för alla kylanordningar på en och samma bild och gör det möjligt att snabbt reagera på avvikelser. En exakt bild av kontrollåtgärdernas effekt hjälper till att optimera temperaturerna.

  Användargränssnittet erbjuder bilder av kylanordningarnas status på flera olika nivåer. Med en enda blick kan man se de viktigaste observationerna i hela nätverket av butiker. Man kan även titta närmare på statusen och historiken för enskilda butiker och till och med enskilda anordningar. Informationen kan sedan användas för att prioritera underhållsåtgärder och justeringar. En exakt bild av statusen för alla anordningar möjliggör effektivare underhållsbesök. Alla kylanordningar som behöver justeras eller underhållas kan justeras på ett och samma besök.

  ZeeMachine -
  automatiserat utlämningsställe

  En automatiserad utlämningsautomat erbjuder butiken möjlighet att förbättra kundupplevelsen och utöka affärsverksamheten utanför öppettiderna och butikslokalerna.

  För företag och husbolag förbättrar den temperaturkontrollerade utlämningsautomaten lokalens funktion och gör den mer attraktiv

  Artificiell intelligens gallrar bland mängder av datamängder för att hitta viktiga observationer och illustrerar fynden i användargränssnittet.

  Krispis främsta styrka är dess artificiella intelligens, som kan hitta avvikelser på samma sätt som en mänsklig expert. Det finns mängder av tjänster på marknaden från enskilda tillverkare av kylanordningar som kan visa status för kylanordningar för just den tillverkarens anordningar. Endast Krispi kan dock gallra bland datamängden i alla tillverkares anordningar för att synliggöra de mest relevanta observationerna för service och underhåll.

  Kompatibilitet och implementering

  Det som gör Krispi unikt är att det kan anslutas till vilken anordning som helst. Kompatibiliten byggs med hjälp av ZeeCore edge-enheten som tagits fram av Core Factory. Den mest pålitliga lösningen är att placera ZeeCore nära kylanordningarna som ska övervakas, men vid behov kan samma enhet användas för att övervaka kylutrustning i flera butiker över nätverket.

  Om butikens kylanordningar redan är med i ett nätverk till exempel genom en central kylmaskin kan ZeeCore och Krispi implementeras på en dag. ZeeCoree ansluts till elnätet, nätverket av kylanordningar och internet. Därefter kan man ta Krispi i bruk på distans. Vi kan ta flera butiker i bruk på en och samma dag.

  Även om butikens kylanordningar inte redan är med i ett nätverk kan man ändå ta Krispi i bruk. Vi fastställer vilka åtgärder som behöver vidtas i butiken när vi samlar in fördata. Vi har tagit i bruk fler än 400 övervakningsobjekt och kan därför hjälpa till att hitta den lämpligaste lösningen för olika platser.

  Systemet är pålitligt

  Krispi kan kommunicera med kylanordningar även utan trådlösa sensorer. Vid behov kan man använda sensorer för att komplettera mätningarna, men det mest effektiva är att använda anordningens egna sensorer. Det gör också systemet lätt att underhålla.

  På grund av sättet som systemet implementeras kan Core Factorys kundsupport analysera och lösa de flesta datainsamlingsproblemen effektivt på distans.

  Krispi skapar oförtröttligt observationer från de enorma mängder av data som kylanordningen producerar i en omfattning som människan inte klarar av.

  Med hjälp av dessa observationer kan en enskild butik spara tusentals euro om året.

  FASTSTÄLLA RÄTT LÖSNING FÖR DINA BEHOV

  Kylteknologin som används

  Är kylanordningarna redan del av ett nätverk? Om de är det, är det enkelt att ansluta Krispi. Om inte, kan anordningarna antingen kopplas ihop med ledningar eller använda trådlösa sensorer.

  Butikens storlek

  Antalet kylanordningar som ska analyseras påverkar priset.

  Antal butiker

  Det är billigare att skaffa Krispi till flera butiker på en gång än till en enskild butik.

  Prisexempel

  I en stor butik, som en stormarknad, med 35–70 kylanordningar kostar Krispi 65 euro/månad + en engångskostnad på 2 900 euro. (Priset inkluderar en ZeeCore-enhet med 5 års garanti.)

  Distributionslösningar
  Läroanstalter

  Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

  Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

  IT-konsumentvaror kan hämtas självständigt vilket innebär att exempelvis HDMI-kablar alltid finns tillgängliga

  Arbetet i lobbyn blir enklare med hjälp en intern postutdelningslösning. Personalen i lobbyn kan sortera posten i fack så att mottagaren inte behöver gå och fråga efter den utan hen får ett meddelande när posten kan hämtas.

  Distributionslösningar
  Kontor

  Arbetet effektiviseras och underlättas när förnödenheter och utrustningar finns i lager

  Det är enkelt att ersätta trasiga IT-enheter

  Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

  Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

  IT-konsumentvaror kan hämtas självständigt vilket innebär att exempelvis HDMI-kablar alltid finns tillgängliga

  Arbetet i lobbyn blir enklare med hjälp en intern postutdelnings-lösning. Personalen i lobbyn kan sortera posten i fack så att mottagaren inte behöver gå och fråga efter den utan hen får ett meddelande när posten kan hämtas.

  Med matförvarings-lösningen kan luncherna beställas centralt och kunden får ett meddelande när lunchen kan hämtas

  Med matförvarings-lösningen kan du beställa en matkasse färdigt till kontoret som du kan ta med dig när arbetsdagen är slut

  Sammantaget erbjuder alla dessa lösningar den bredaste Smart Workplace-lösningen på marknaden, och de kan integreras med andra intelligenta leverans-lösningar som Empathic Building och liknande.

  Distributionslösningar
  Detaljhandel

  Det går säkert och snabbt att hämta livsmedelsbeställningar utan mänsklig kontakt. Automaten kan fyllas vid en tidpunkt som är bäst lämpad för personalen och hämtningssituationen återanställer inte personal igen

  Hämtning av matbutikens beställningar från automat 24/7. Kalla varor från kylfacket, frysta varor från frysen och färskt bröd, bananer m.m. från rumstemperaturfacket. Varorna lagras omedelbart i rätt lagringstemperaturer vilket garanterar bästa kvalitet.

  I containerlösningar kan containrar placeras på lämpliga passager och upphämtningsställen, så att upphämtningstrafiken inte stör övrig verksamhet.

  Distributionen av gasol kan också utföras med samma lösning, i vilket fall den också kan utföras som självbetjäning för kunden.

  Oberoende kyl- och fryslösningar möjliggör byggandet av ett nätverk av upphämtningsställen vid trafikplatser, så att kunderna enkelt kan hämta sina beställningar längs sina egna rutter.

  Distributionslösningar
  Industri

  Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

  Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

  Industriella konsumtionsvaror kan hämtas självständigt och konsumtionen övervakas

  Leveransen av varor inom företaget är effektiv, oberoende och spårbar.

  Distributionslösningar
  Hälso- och sjukvård

  Arbetet effektiviseras och underlättas när förnödenheter och utrustningar finns i lager

  Det är enkelt att ersätta trasiga IT-enheter

  Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest

  Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar

  IT-konsumentvaror kan hämtas självständigt vilket innebär att exempelvis HDMI-kablar alltid finns tillgängliga.

  Arbetet i lobbyn blir enklare med hjälp en intern postutdelningslösning. Personalen i lobbyn kan sortera posten i fack så att mottagaren inte behöver gå och fråga efter den utan hen får ett meddelande när posten kan hämtas.

  Med matförvaringslösningen kan luncherna beställas centralt och kunden får ett meddelande när lunchen kan hämtas. Oavsett om det är varm eller kall lunch. Således transporteras inte matleveransleveranserna fram och tillbaka i onödan på sjukhuset, utan det finns en utsedd plats där maten beställs och tas.

  Med matförvaringslösningen kan du beställa en matkasse direkt till kontoret som du kan ta med dig när arbetsdagen är slut

  Sammantaget erbjuder alla dessa lösningar den bredaste Smart Workplace-lösningen på marknaden, och de kan integreras med andra intelligenta leveranslösningar som Empathic Building och liknande.

  Distributionen av vårdprodukter kan automatiseras till självbetjäning 24/7, så att kunden själv kan hämta ut sina vårdprodukter vid en tidpunkt som passar honom eller henne. Lösningen frigör personalens arbetstid när flera beställningar kan sättas på hyllan i automaten samtidigt och på ett patientsäkert sätt

  Med hjälp av lösningen hålls de temperaturkontrollerade medicinerna i ordning och man kan föra balansjournaler och register över vem som besökt skåpet när och vad de har gjort.

  Distributionslösningar
  Logistik

  Enkel försändelse och
  kvittering av hämtning

  Facken kan integreras i
  företagets egna system.

  När paketet har hämtats är facket omedelbart tillgängligt för nästa leverans.

  Det är möjligt att dela facken
  med olika varumärken.

  Distributionslösningar
  Framtida distributionslösningar

  Smart City

  Smart Hospital

  Smart Workplace

  Kvartersautomat

  Automatiskt skåp för stadskvarter

  Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

  Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.