Search
Close this search box.
Punta Oy

Polisinrättningen i inre Finland Distributionsautomat för bevismaterial betjänar intern logistik

Polisinrättningen i inre Finland Distributionsautomat för bevismaterial betjänar intern logistik

Brottsutredningsarbete innebär insamling, bevarande och teknisk utredning av bevis. Föremål anländer till polisstationen och skickas till rätt utredare i huset för behandling som bevismaterial. Konfidentiellt bevismaterial måste hållas i ordning och man måste känna till var de förvaras och hos vem. På polisinrättningen i Tammerfors har man löst den interna logistiken och bevishanteringen med en distributionsautomat. Automaten ligger i ett stängt utrymme på polisinrättningen som utomstående inte har tillträde till. Distributionsautomaten kan användas för att säkerställa en komplett beviskedja för teknisk undersökning.

På bilden, kriminalkommissarie Joni Länsipuro, Polisinrättningen i inre Finland.

Det smarta systemet berättar vad, när, hur och till vem
Flödet av föremål och information är viktigt i polisens arbete. Automaten kan användas för att visa vem som skickade vad och när, och vem som hämtade föremålen och när. Det finns ett elektroniskt spår från varje åtgärd, så du vet exakt var materialet finns. Dessutom har föremålets ägare också rätt att få veta var föremålen finns och att det vid behov kan återlämnas till sin ägare.

När föremålet hämtats får man en kvittering på det och facket är redo för nästa uppgift. Detta maximerar användningen av facken och optimerar utrymmeskravet. Polisinrättningen tog först i bruk större fack. Eftersom systemet fungerade bra utökades det med mindre fack. Dessa behövs särskilt för IT-sidans mindre bevismaterial, som mobiltelefoner och surfplattor.
Poliisilaitoksella otettiin ensin käyttöön isommat lokerot. Koska järjestelmä toimi hyvin, sitä laajennettiin pienemmillä lokeroilla. Niitä tarvitaan erityisesti pienikokoisille it-puolen todistusaineistolle, kuten kännyköille ja tableteille.

Ilkka Ratamo Punnalta kertoo, että fyysinen lokerikko on mahdollistaja. Sillä voi tehdä monenlaisia asioita, kun lokerikkoon yhdistetään elektroniikka ja äly pilvipalvelun muodossa.
Järjestelmän suurimmat edut ovat hallinnoinnin helppous, tehokkuus ja loogisuus: Tavarat pysyvät järjestyksessä, mikä lisää luottamusta poliisin toimintaa kohtaan. Lisäksi oikein mitoitettu automaatti on myös tilankäytöllisesti tehokas.

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.