Search
Close this search box.
Punta Oy

SAMK

Utrymmesbesparing kommer på köpet

Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, är en mångvetenskaplig och internationellt orienterad högskola med cirka 6 000 elever och 400 anställda. Läroinrättningen har fyra campus i Satakunta. Utöver Björneborg ges utbildning i Raumo, Vittis och Kankaanpää.

Man betonar studiemiljöns säkerhetskrav, eftersom man lever i ”Bring Your Own Device” eller BYOD-tiden på campus. Därför krävs låsbara fack med USB-laddning och strömkontakt. Utöver utrustningar förvarar man även andra skolmaterial, skolryggsäckar och elevers personliga tillhörigheter i facken.

– Säkerhet och dataskydd är viktigt för oss. Vi strävar efter att skapa en trygg studiemiljö för eleverna. PUNTA fackskåp har visat sig vara mycket nödvändiga och funktionella för oss. Det är möjligt för elever att lämna föremål för förvaring i ett låst utrymme, berättar fastighets- och säkerhetschef Tero Hämäläinen.

I anslutning till det elektroniska tentamensrummet finns fackskåp där eleverna kan lämna förnödenheter när de går in i tentamensrummet. Eleverna kan välja vilket ledigt skåp som helst med ett nummerknapplås. Läroinrättningen har även offentliga utrymmen där utomstående ordnar evenemang. Därför bör de allmänna utrymmena ha förvaringsmöjligheter för andra besökare i huset. RFID-låsen är praktiska i öppna utrymmen.

Utrymmesbesparing kommer på köpet Utrymme behövs, men det är dyrt. Låslösningen är en överraskande lättnad när det kommer till utrymmesanvändning och man behöver mindre skåputrymme. Hur är detta möjligt? Tero Hämäläinen berättar att tack vare låslösningen kan man inte använda facken för personligt bruk i flera veckor och det finns alltid ett ledigt fack. Det är enkelt att använda fackskåp för eleverna.

– I praktiken kan man tydligt se nyttan med elektronisk låsning jämfört med traditionella nycklar. Det är mycket enklare och modernare och du slipper hålla reda på nycklarna. Vi har 8 vaktmästare som är involverade i skolans vardag. Det är en stor lättnad för dem när de slipper utreda förlorade nycklar. Detta leder också till kostnadsbesparingar.

”Hos oss har PUNTA fackskåp visat sig vara mycket nödvändiga och funktionella”.

Fun fact: I yrkeshögskolans äldre byggnader, som användes innan man byggde det nya campuset, hittade man lås som fungerade med 5-marksmynt (50 cent mynt under europerioden) – ett bra bevis på PUNTA-produkternas hållbarhet!

Läs mer om våra smarta låslösningar: Smarta låssystem

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.