Search
Close this search box.
Punta Oy

Vår berättelse

Punta Oy – sedan 1982

Punta Oy konstruerar och tillverkar högkvalitativa och hållbara förvarings-, låsnings- och distributionslösningar som förbättrar utrymmenas funktion och användbarhet i olika användningsmiljöner. Under de senaste åren har vi utvecklat och utökat vår verksamhet till smarta lösningar som använder molntjänster, mobiltelefon- och IoT-styrning. Det 30 år gamla företaget har under hela sin verksamhet investerat i finländsk kvalitet och tillförlitlighet, innovativ planering och design, service och produkters livscykelhantering.

ANSVARSSKYLDIGHET

MILJÖANSVAR

Miljöansvaret sträcker sig över hela vår verksamhet och vårt miljöarbete påverkar våra kunder, vår personal och det omgivande samhället. Vi vill göra konkreta miljöåtgärder, vars påverkan är synlig i vårt dagliga arbete och i vardagen. Åtgärderna kan vara små eller stora, mycket olika, men de går alla i samma riktning:

  • Hantering av energiförbrukning och användning av grönare energi, gynnande av LED-belysning.
  • Logistiska lösningar, minimala förflyttningar i produktionen, undvikande av halvfulla laster.
  • Investeringar, tillbyggnader och renoveringar sker på ett miljövänligt sätt.
  • Minskning av avfall, sortering och återvinning.

Vi spelar en nyckelroll i att förse våra kunder med möbler och lösningar som stödjer hållbar utveckling. Vi svarar på kundernas behov med produkter och tjänster som tar hänsyn till hela deras livscykel. Våra högkvalitativa produkter är starka och håller länge. De kan återvinnas till nya användare eller så kan deras material återanvändas i slutet av livscykeln.

Vi utvecklar våra processer för att bli mer effektiva, vilket sparar både pengar och miljö på en och samma gång.

Design-, monterings-, underhålls- och återvinningstjänsterna är kärnan i ansvarsfulla lösningar

Vår designtjänst

stödjer våra kunder i deras egen ansvarsfulla verksamhet genom att erbjuda idéer och skräddarsy lösningar som kan spara utrymme och resurser, effektivisera arbetet och minska kostnaderna för att lagra varor.

Vår monteringstjänst

sköter om produkternas montering på ett korrekt sätt. Professionellt utförda och korrekta monteringar förlänger möblernas livslängd och minskar behovet av reparationer.

Vår underhållstjänst

förlänger möblernas livslängd genom att tillhandahålla hållbara lösningar: Våra robusta möbler är slitstarka och vid problem erbjuder vårt underhåll hållbara lösningar, årligt underhåll, fel- och larmunderhåll.

Vår återvinningstjänst

sköter om korrekt återvinning. Nästan alla material i möbler som tas ur bruk kan användas som sekundär råvara eller i energiproduktion.

SOCIALT ANSVAR

Vi vill vara en uppskattad och eftertraktad arbetsgivare. Vi känner ansvar för människor och tar hänsyn till dem i vår arbetsgemenskap som jämlika individer. Genom att investera i vår personals arbetssäkerhet och välbefinnande förebygger vi olycksfall i arbetet. Vi utbildar oss i nya arbetsfärdigheter och bästa praxis inom arbetarskydd


FINANSIELLT ANSVAR

Grunden för vårt ekonomiska ansvar är att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som de behöver. Vi utvecklar våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt med användbarhet och hållbarhet som första prioritet, något som krävs i dag.

Ansvarsskyldighet är en framgångsfaktor som skapar bättre kundupplevelser, idéer, tillväxt och produktivitet i vår verksamhet.

Vi agerar ansvarsfullt i enlighet med lagar, avtal och praxis samt betalar skatt i Finland.

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.