Search
Close this search box.
Punta Oy

Industrin

Industrin

Puntas Smart Locker-lösningar för många olika industriella ändamål. Våra Smart Locker-lösningar möjliggör säker förvaring av de anställdas personliga effekter och arbetskläder. De underlättar även kontrollerad utlåning av arbetsgivarens materiel till personalen vilket minskar kostnader tack vare bättre spårning av utlånade verktyg och andra föremål. Tack vare avancerade funktioner och användarvänliga gränssnitt kan våra industriella Smart Locker-lösningar effektivisera verksamheten för både ledningen och slutanvändare.

Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest.

Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar.

Industriella konsumtionsvaror kan hämtas självständigt och konsumtionen övervakas.

Leveransen av varor inom företaget är effektiv, oberoende och spårbar.

Vill du veta mer om våra användningsfall?

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.