Search
Close this search box.
Punta Oy

Unplugged

Över 20 milj.

hämtningar / år

Över 150 000

skåp / luckor

Över 3 000

Smart Locker -automater

Punta Smart Solutions

Unplugged

Trådlösa avlämningsställen – även för extrema väderförhållanden

Punta Unplugged batteridriven utlämningsstället erbjuder mottagaren ett smidigt och tryggt sätt att motta och hämta paket när som helst samt flexibilitet och självständighet från externa strömkällor.

Unplugged -lösningen är designad till krävande miljöer. Punta Unplugged är den perfekta lösningen till extrema väderförhållanden och miljöer på grund av sina robusta utlämningsställen, den hållbara driftterminalen och de långlivade batterierna. Punta Unplugged tål temperaturer från -25 ° C även till +50 ° C.

För att garantera kontinuerlig operation och självständighet från externa strömkällor, är de elektroniska låsen drivna av batterier med livslängd på upp till 5 år. Regelbundna servicebehov är minimala på grund av batteriernas långa livslängd. Ett Unplugged -utlämningsställe kan installeras nästan var som helst och den kan fungera utan koppling till internet eller elnät.

Lätt att använda: När beställningen har levererats till skåpet, skickar systemet en unik utlämningskod och anvisningar till kunden. När skåpets har öppnats, hämtar kunden paketet och stänger skåpet.

Punta Solution Unplugged

Punta Unplugged

Nyckelegenskaper

Punta Unplugged Locker

Punta Unplugged

Punta Unplugged 01

01

Kunden gör beställningen.

Punta Unplugged 02

02

Beställningen levereras till utlämningsstället. Att fylla skåpet på utlämningsstället har gjorts till en så smidig process som möjligt att det inte finns något behov av att skapa eller hantera beställningar.

03

The customer recieves the PIN and instructions for the pick-up. Kunden får PIN-koden och anvisningar till avhämtningen.

Punta Unplugged 04

04

Kunden hämtar sin beställning med koden från skåpet på utlämningsstället.

05

Självbetjänings-terminalen har gjorts språk oberoende och den kan användas även i extrema förhållanden.

06

När kunden stänger dörren till skåpet på utlämningsstället, är skåpet genast färdigt att användas till nästa utlämning.

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.