Search
Close this search box.
Punta Oy

Hälsovård

Hälsovård

Tack vare användning av Click & Collect-lösningar kan vårdgivare, sjukhus och den offentliga sektorn förbättra hanteringen och leverans av medicinsk utrustning. Dessa lösningar ger kontroll över åtkomst till förnödenheter och utrustning och möjliggör samtidigt effektiv spårning av resurser vilket säkerställer säkerhet och korrekt redovisning. Fördelarna med dessa intelligenta förvaringslösningar uppskattas av såväl personalen som patienter. Hämtning av medicinsk utrustning utan mänsklig kontakt är säker och snabb. Det automatiserade skåpet kan fyllas vid den lämpligaste tidpunkten för personalen och hämtningen medför ingen extra arbetsbörda.

Arbetet effektiviseras och underlättas när förnödenheter och utrustningar finns i lager.

Det är enkelt att ersätta trasiga IT-enheter.

Det dynamiska förvaringsalternativet erbjuder förvaringsutrymme där det behövs som mest.

Utdelning av nycklar för bildelning och dylikt har automatiserats vilket gör att man slipper anställa personal för uppgiften och nycklarna finns alltid i förvar.

IT-konsumentvaror kan hämtas självständigt vilket innebär att exempelvis HDMI-kablar alltid finns tillgängliga.

Arbetet i lobbyn blir enklare med hjälp en intern postutdelningslösning. Personalen i lobbyn kan sortera posten i fack så att mottagaren inte behöver gå och fråga efter den utan hen får ett meddelande när posten kan hämtas.

Med matförvaringslösningen kan luncherna beställas centralt och kunden får ett meddelande när lunchen kan hämtas. Oavsett om det är varm eller kall lunch. Således transporteras inte matleveranserna fram och tillbaka i onödan på sjukhuset, utan det finns en utsedd plats där maten beställs och tas.

Med matförvaringslösningen kan du beställa en matkasse direkt till kontoret som du kan ta med dig när arbetsdagen är slut.

Sammantaget erbjuder alla dessa lösningar den bredaste Smart Workplace-lösningen på marknaden, och de kan integreras med andra intelligenta leveranslösningar som Empathic Building och liknande.

Distributionen av vårdprodukter kan automatiseras till självbetjäning 24/7, så att kunden själv kan hämta ut sina vårdprodukter vid en tidpunkt som passar honom eller henne. Lösningen frigör personalens arbetstid när flera beställningar kan sättas på hyllan i automaten samtidigt och på ett patientsäkert sätt.

Med hjälp av lösningen hålls de temperaturkontrollerade medicinerna i ordning och man kan föra balansjournaler och register över vem som besökt skåpet när och vad de har gjort.

Vill du veta mer om våra användningsfall?

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.