Search
Close this search box.
Punta Oy

Krispi

Realtid uppföljning:

Övervakar temperaturnivåer och annan användningsinformation

Varningar:

Mottar varningar, identifierar och åtgärdar alla temperaturavvikelserna

Rapporter:

Producerar rapporter för att visa att bestämmelser om livsmedelssäkerhet iakttas

Artificiell intelligens analyserar anordningar outtröttligt och varnar för avvikelser

Krispi – intelligent kylövervakning

Krispi är marknadens ända AI-assisterade kylutrustningsövervakningsverktyg som gör anordningarnas viktigaste funktionsavvikelser och -observationer synliga.

Det verkar som om tusentals utbildade analytiker observerar alla dina kylutrustningar dygnet runt och producerar en aktuell, centraliserad och pragmatisk rapport som stöd till ditt beslutsfattande. Detta möjliggör en högklassig produktsäkerhet, avsevärda energibesparingar och optimering av uppehåll.

Krispi är kompatibel med de flesta kylutrustningssystemen och flera kan läggas till vid behov.

Krispi producerar observationer outtröttligt av den enorma mängden data från kylutrustningar i sådan omfattning som är omöjlig för människan. Med hjälp av dessa observationer kan affärerna spara tusentals euron årligen.

Krispi Edge
Punta Smart Solutions

Med hjälp av Krispi kan du

Krispi havainnollinen käyttöliittymä

Krispi intelligent kylövervakning

Överskådlig användargränssnitt

Krispi molntjänst, som används med webläsaren, visar med en enda blick situationen av alla kylutrustningar och möjliggör ett snabbt ingripande till upptäckta avvikelser. Specifik utsikt över effekterna av justeringsåtgärderna hjälper med temperaturens optimering.

Användargränssnittet erbjuder många utsikter om kylutrustningarnas status på olika nivåer. De viktigaste observationerna av ett helt butiksnät hittas med en snabb titt. Det är också möjligt att dyka till nivån av en enda affär eller även till tillståndet och historian av en enstaka anordning. Med den här informationen är det möjligt att prioritera uppehåll och anordningens justeringar. En tydlig bild av anordningarnas tillstånd möjliggör servicebesökens effektivisering. På samma servicebesök kan alla kylanordningarnas justerings- eller servicebehoven fixas.

Krispi intelligent kylövervakning

Artificiell intelligens används för att hitta väsentliga observationer i en enorm datamassa. Dessa observationer illustreras tydligt i användargränssnittet.

Krispis största styrka är dess artificiell intelligens, som kan hitta avvikelser på samma sätt som en människoexpert – bara mer effektivt. På marknaden finns det enstaka kylanordningstillverkare som bjuder på service som visar nuläget av den specifika tillverkarens anordning. Det är bara Krispi som kan bland den enorma mängden data om alla tillverkarnas anordningar kolla upp och synliggöra de mest väsentliga observationer som påverkar underhållet och administrationen.

Punta Solutions Krispi AI
Krispi intelligent kylövervakning

Konfigurerbara varningar och användarroller

Krispi älykäs kylmävalvonta käyttöliittymä
Krispi intelligent cold monitoring summary
Förenlighet och implementering

Det som gör Krispi egenartad är dess förmåga att förbinda sig med vilken som helst anordning

Förenlighet bildas med hjälp av en edge-enhet som vi har genererat. Den mest användningssäkra lösningen är att placera en edge-enhet i närheten av kylanordningar som ska övervakas. Med samma enhet kan du övervaka kylanordningar på flera olika ställen över nätverket.

Om kylanordningarna i affären är redan anslutna, kan Krispi sättas upp på en dag. Edge-enheten kopplas till elnätet, kylanordningarnas nät och internet. Efter det kan implementeringen av Krispi göras på distans.

Krispi är pålitlig

Krispi kan kommunicera med kylanordningar också helt trådlöst. Vid behov kan sensorerna användas för att komplettera mätningar, men det är mest effektivt att utnyttja anordningens egna sensorer vid implementeringen. Så är systemet också lätt att underhålla.

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.