Search
Close this search box.
Punta Oy

Storage

Över 20 milj.

hämtningar / år

Över 150 000

skåp / luckor

Över 3 000

Smart Locker -automater

Punta Smart Solutions

Storage

Säker och snabb förvaring

Punta Storage är den bästa lösningen till moderna förvaringsomgivningar och -behov. De passar särskilt bra på platser där användarvariation och behov är stora och åtkomsträttighetshanteringen är vanligen ineffektiv och dyr.

Typiska platser är skolor, kontoren, sjukhus och centralstationer, t.ex. järnvägar, hamnar, flygplatser.

Punta Storage erbjuder flexibel och mångsidig förvaring både för inom- och utomhuslägen. Punta Storage stöder gränslösa mängder automatiserade förvaringsställen, den har en centrerad hanteringsprogramvara samt det modernaste användargränssnittet.
Punta Storage Locker with payment
Punta Storage

Nyckelfunktioner

Punta Luggage Lockers Finnlines

Punta Storage

Flexibel förändring av användarläget

Anpassar sig för att erbjuda den bästa möjliga upplevelsen till alla användargrupper

Beroende av era behov kan användarna i er målgrupp vara era anställda, besökare eller en kombination av dessa två. Punta Storage anpassar sig till alla möjliga scenarion.

Systemet kan synkroniseras till ert företags användarhantering som innehåller alla delgrupper av era anställda och bjuder alla den service och de restriktioner som ni har ställt.

Systemets funktionsprincip kan basera sig på antingen on-tid (dynamisk) eller kontinuerlig (statisk) användning. Dynamisk användning är optimalt på de ställen där det finns många tillfälliga kunder eller där kunderna inte samtidigt är på plats.

Slutanvändarupplevelsen är alltid klar och systemet är lätt att använda eftersom det automatiskt erbjuder de mest användbara alternativen enligt användarinställningar.
Punta Luggage Lockers Finnlines

Heltäckande tjänst enligt principen för nyckelfärdigt

Våra tjänster omfattar montering, underhåll och återvinning samt leasingfinansiering och stöd till arkitekter och designbyråer. Vi erbjuder dig ett omfattande tjänstepaket där du kan välja det paket som bäst passar ditt objekt.